Notas

  • A Fundación Galicia Europa organizou, no marco do Foro Galego do Brexit, o terceiro debate sobre este tema, menos dunha semana despois de que se anunciase o acordo para a retirada do Reino Unido da Unión Europea. O acto contou coa presenza do conselleiro encargado do Brexit na Representación Permanente de España ante a UE, Ricardo Díez-Hochleitner, e de 40 participantes no programa TecEuropa 2018 como público.
  • A Escola Galega de Administración Pública acolleu unha xornada, á que asistiron máis de 120 persoas, destinada a debater sobre a posible reforma da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, cuxo obxectivo principal é o de controlar a legalidade da actividade administrativa, garantindo os dereitos e intereses lexítimos da cidadanía fronte ás posibles extralimitacións da Administración pública.
  • O Pleno aprobou a proposta de Orzamento da Deputación para 2019, que presentou á sesión o Presidente, Darío Campos Conde. Fíxoo cos votos a favor dos Deputados do Goberno Provincial do PSOE, coa abstención do PP e cos votos en contra do BNG e Deputado non adscrito. O Presuposto conta con 88,4 millóns de euros, dos cales o 55% son para investimentos nos 67 Concellos e para os 330.000 veciños da provincia.
  • A Cidade da Cultura acolle hoxe unha Xornada de Ciberseguridade, a primeira actividade coa que a Xunta achega a Santiago as actividades da Mobile Week Coruña. A directora da Amtega, Mar Pereira, xunto co presidente do Clúster TIC, Antonio Rodríguez, inaugurou o encontro destacando a importancia da formación e a divulgación para xerar unha cultura da ciberseguridade no tecido empresarial, especialmente en pemes e autónomos.
  • A Mobile Week Coruña (MWC) converte a Galicia na Comunidade elixida pola Mobile World Capital Barcelona para acoller o primeiro evento que celebra fóra de Cataluña. A Amtega colabora coa MWC con 17 actividades para estender súa influencia á área metropolitana da Coruña e a Santiago de Compostela. A súa participación na Mobile Week Coruña iníciase cun evento de referencia en materia de ciberseguridade para empresas e cidadáns no Gaiás.
  • A Xunta de Galicia recibiu hoxe en Sofía (Bulgaria) o premio á mellor administración pública para as empresas emerxentes innovadoras (Best Public Administration for startups) nos StartUp Europe Awards, unha iniciativa de innovación aberta promovida pola Comisión Europea e a Fundación Finnova en colaboración con Startup Europe.
  • A contía da axuda que se percibe por cada praza de xornada completa oscila entre os 45 euros mensuais para as rendas máis altas e os 250 euros para as rendas máis baixas. O Bono Concilia é compatible con outras axudas que poidan recibir as familias para a mesma finalidade sempre que non superen o custe da praza.
  • El Instituto Tecnológico de Galicia y la Asociación Galega de Sistemas Intelixentes Non Tripulados han firmado un convenio de colaboración gracias al cual ITG asesorará a Agasint en regulación, impulsará proyectos colaborativos de I+D entre miembros de la Asociación y prestará apoyo para la intervención de Agasint en foros y redes de cooperación de transferencia tecnológica.
  • Entre os obxectivos do curso destacan o fomento de comportamentos seguros e a correcta utilización dos equipos de traballo; a promoción do interese e cooperación dos traballadores nunha acción preventiva integrada; a realización de avaliacións elementais de riscos e o establecemento de medidas preventivas; e a colaboración na avaliación e o control dos riscos xerais e específicos da empresa.
  • Uns alumnos de 15 centros educativos de Galicia cursan por primeira vez este ano o Stembach, o Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía posto en marcha pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como unha iniciativa pioneira ao abeiro da Estratexia Galega para a Educación Dixital, Edudixital 2020.