Noticias

  • O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, anunciou hoxe no Parlamento que o primeiro que fará a Xunta de Galicia cando se constitúa o novo Goberno de España será pedir o pago íntegro dos 700 millóns de euros que lle adebeda a Galicia. E asegurou que “atender esta débeda é o primeiro e máis inmediato asunto da axenda galega que o Goberno ten que cumprir”. Na súa intervención durante o debate de totalidade do proxecto de Lei de Orzamentos da Comunidade autónoma para o 2020, o titular de Facenda lembrou que o Parlamento galego xa se ten pronunciado en tres ocasións, cun alto grao de consenso, demandando o pago total destes recursos.
  • Galicia lanzará no vindeiro ano 2020 a primeira emisión de bonos sostibles da Comunidade Autónoma. Estes bonos estarán integramente orientados aos investimentos sociais e medio ambientais, á economía verde e sostible e vinculados á Axenda 2030. Este ano a Comunidade galega retornou aos mercados financeiros, froito da confianza que Galicia aporta aos investidores, o que permite aproveitar as condicións que ofrece o mercado, con abundante liquidez, elevada demanda e os tipos de interese historicamente baixos.
  • Celébranse no Aeródromo de Rozas as xornadas “Drone Day: Aplicacións Profesionais dos Drons”, unha iniciativa organizada pola multinacional aeronáutica Boeing en colaboración coa Xunta e que se enmarca nas actividades de fomento das vocacións científico-tecnolóxicas do Polo Aeroespacial de Galicia. A finalidade destes talleres é introducir aos estudantes, de xeito dinámico e entretido, no uso e funcionalidades das tecnoloxías vinculadas aos drons e familiarizalos coas súas aplicacións e uso. Esta actividade enmárcase na Civil UAVs Initiative co obxectivo de fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas entre a mocidade galega, en especial o interese polas carreiras STEM e o sector aeroespacial.
  • A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición das Unidades Formativas na Empresa, proxecto pioneiro que contempla o desenvolvemento de 500 unidades formativas que chegarán a case 4.500 persoas traballadoras e desempregadas de toda Galicia, ofrecéndolles unha mellora cualificativa que dea resposta ás necesidades do sector produtivo galego. O obxectivo e facer de Galicia unha comunidade máis adaptada a nova realidade económica baseada nas últimas tecnoloxías, mellorando a formación dos galegos e galegas mediante un proceso de aprendizaxe continua que facilite a inclusión laboral e mellora á empregabilidade dos beneficiarios.
  • A Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation, na que participa Galicia dende 2015, é unha alianza integrada por 35 rexións das máis industrializadas de Europa co obxectivo de impulsar o crecemento económico e social mediante a cooperación en proxectos de innovación industrial, en ámbitos prioritarios para Europa en base ás Estratexias de Especialización Intelixente das rexións incluídas. O seu traballo articúlase arredor de cinco áreas temáticas que teñen como obxectivo demostrar que a colaboración interrexional baseada na especialización intelixente en certas áreas é un valor engadido para favorecer o crecemento, e así influír na axenda de política industrial Europea, dándolle maior relevancia ao papel das rexións.
  • Ponse en marcha a Estratexia galega de optimización loxística, coa previsión de mobilizar máis de 20 millóns de euros ata 2022 para impulsar a competitividade do sector da organización, abastecemento e transporte de mercancías. Entre as medidas previstas está a posta en marcha de catro centros de apoio ao transporte por estrada -un en cada provincia-, que prestarán servizos 24 horas e beneficiarán a 5.000 empresas; ou o funcionamento dunha xanela única para a realización dos trámites aduaneiros nos portos galegos.
  • O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reuniuse nas Pontes co grupo de traballo local por unha transición xusta de Endesa para solicitar ao Goberno central unha axenda política que inclúa solucións industriais que partan da colaboración e que permita impulsar unha transición enerxética xusta e ordenada tal e como reclama a Comisión Europea, que avoga por transicións xustas, que teñan en conta as consecuencias sociais desta transformación e que analicen os posibles impactos laborais e industriais da mesma. Esta é, segundo Conde, a única fórmula para salvagardar os postos de traballo e o tecido industrial galego a través dunha solución realista.
  • Galicia segue reducindo o paro a nivel anual confirmando a tendencia de baixada do desemprego e de creación de postos de traballo con respecto a outubro de 2018. De feito, posiciónase como a sexta Comunidade na que máis se reduce o paro en termos absolutos. A cifra de desempregados (164.307) sitúa Galicia a niveis inferiores aos de hai 11 anos. Na evolución anual, o paro baixa en 5437 persoas, é dicir, nun -3,20%, o que supón que Galicia xa suma seis anos consecutivos de caída do paro nun mes de outubro. A Comunidade reduce o desemprego, ademais, a maior ritmo que o conxunto do Estado, onde diminúe nun -2,37%.
  • A Xunta de Galicia ven de facer pública a Axenda do país dos 25 asuntos máis urxentes e prioritarios, a plantear ao futuro Gobeerno desde o modelo de centralidade política que Galicia representa, cunha doble faciana de lealdade e esixencia: Lealdade a todas as institucións do Estado, por riba da sua cor partidaria, e esixencia de todo o que en xustiza precisa a cidadanía galega.
  • Celebrouse hoxe unha reunión entre a Xunta de Galicia, os concellos de Cervo e Xove e mais o comité de empresa de Alcoa San Cibrao para avaliar a situación que atravesa a planta. Tanto o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, como os traballadores reiteraron a petición, que a Xunta xa ten trasladado ao Goberno central en anteriores ocasións, de convocar a mesa da industria electrointensiva -incorporando aos empregados da planta de San Cibrao- e de presentar o estatuto para o consumidor electrointensivo e, deste xeito, desbloquear a difícil situación da factoría da Mariña ao rebaixar o prezo eléctrico.