Noticias

  • Galicia é a segunda comunidade autónoma de España que aproba os seus Orzamentos para 2020, unha vez que as contas públicas recibiron hoxe o visto e prace no Pleno do Parlamento galego. Deste xeito, Galicia mantén un ano máis a normalidade do seu ciclo orzamentario, fronte á situación do Goberno central –que comezará o exercicio 2020 coas contas de 2018– e doutras comunidades que terán que prorrogar os seus presupostos. Os Orzamentos de Galicia para 2020 medran un 3% e ascenden a 10.149 millóns, 300 millóns máis que neste ano e 1.400 millóns máis que en 2016. As contas entrarán en vigor o vindeiro 1 de xaneiro, despois de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia (DOG).
  • O endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia ao peche do terceiro trimestre situouse no 17,8% do PIB, segundo os datos do Banco de España, que volve ratificar que Galicia é unha das comunidades autónomas –a quinta– con menor endebedamento, 6,3 puntos menos que a media estatal. Trátase da primeira vez, desde 2013, que esta ratio baixa do 18%. Galicia conseguiu reducir no período analizado en seis décimas o seu endebedamento sobre o terceiro trimestre de 2018, que era do 18,4%. En canto á comparativa sobre o segundo trimestre de 2019, a evolución é igualmente significativa, cunha diminución de cinco décimas, ao pasar a ratio do 18,3% ao 17,8% sinalado.
  • Publicarase mañá esta emisión de bonos a tres anos cunha rendibilidade do -0,05%, xunto con outra de 200 millóns a catro anos e cun tipo de xuro cero. Ambas as dúas emisións está dirixidas por Abanca e permitirán amortizar anticipadamente o préstamo correspondente ao Fondo de Facilidade Financeira formalizado no ano 2015, e aforrar 4 millóns de euros en gastos financeiros. O Fondo de Facilidade Financeira é un mecanismo creado pola Administración do Estado para as comunidades autónomas cumpridoras dos obxectivos de estabilidade, o límite de débeda, a regra de gasto e o límite de pago a provedores. Este préstamo tiña un tipo de xuro do 0,83% e un prazo de amortización que vencía no ano 2025.
  • Os Premios do Comercio Galego 2019 distinguen os establecementos a nivel provincial e autonómico que na súa xestión comercial executan accións innovadoras que comporten unha clara diferenciación e unha mellora na fidelización e a personalización do servizo e do produto. Para iso, valórase a transformación dixital, os servizos engadidos á propia oferta comercial, accións promocionais especiais e utilización de ferramentas tales como a web e as redes sociais como canles de comunicación e venda e a integración entre as canles on line e off line. O Premio Comercio de Galicia está dotado cunha contía de 9.000 euros; o Premio Comercio Provincial, cunha contía de 4.000 euros por provincia; e o Premio Iniciativa Dixital para asociacións de comerciantes, cunha contía de 2.000 euros.
  • Galicia pechou novembro de 2019 con 4710 parados menos que hai un ano, o que supón unha baixada do -2,76% e un nivel de desemprego moi inferior ao rexistrado hai once anos, xa que en novembro de 2008 había 180.820 parados fronte aos 165.659 actuais. Ademais, a caída de Galicia supera en algo máis dun punto á media estatal, situándose como a quinta Comunidade na que máis descende o desemprego. Por sétimo ano consecutivo redúcese o paro en Galicia nun mes de novembro, que tamén baixou nas catro provincias galegas e nas sete grandes cidades, así como en todos os sectores económicos.
  • O Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia medrou un 1,7% en taxa interanual no terceiro trimestre do ano, ao tempo que se crearon neste período 8.118 novos empregos a tempo completo, segundo as Contas económicas trimestrais publicadas hoxe polo Instituto Galego de Estatística (IGE). Os datos da primeira estimación publicados polo organismo estatístico autonómico mostran que, co dato do terceiro trimestre, o PIB galego acumula seis anos (25 trimestres consecutivos) con taxas positivas. O crecemento trimestral –sobre o trimestre anterior- foi do 0,3%, o mesmo que o anterior, polo que a economía galega acumula 27 trimestres consecutivos con taxas positivas.
  • As principais conclusións do Informe GEM, que analiza o proceso emprendedor, foron presentadas esta martes no Museo Pedagóxico de Galicia. O documento constata que o 57,66% da actividade emprendedora en Galicia está liderada por mulleres. O incremento da actividade emprendedora en Galicia, detecta o informe, derívase do aumento asociado á actividade emprendedora feminina, que pasa dun 4,52% no 2017 a un 6,43% no 2018. A actividade emprendedora das mulleres continúa así a súa tendencia á alza desde 2016, acadando o segundo maior valor para toda a serie 2005-2018, e superando á masculina galega e a media feminina española. En relación ao grao de innovación, obsérvase no 2018 un incremento nas iniciativas emprendedoras innovadoras con respecto a 2017.
  • A Axenda Industria 4.0 e un proxecto da Xunta de Galicia que pretende anticiparse aos cambios previstos na economía global e conectada, favorecendo ao tecido empresarial galego, aumentando o tamaño das empresas, apostando polo talento dixital, e contribuíndo á reinvención e especialización tecnolóxica da industria galega. A Xunta de Galicia destinará durante os próximos catro anos (2019-2022) 350 millóns de euros para o desenvolvemento deste programa. Favorecerase a creación de 13.500 empregos industriais e a mobilización de 900 millóns ata o ano 2022, para impulsar un novo tecido empresarial competitivo.
  • BioIncubaTech, primeira bioincubadora de Galicia e a única en España especializada en proxectos biotecnolóxicos aplicados á saúde e ao sector agroalimentario, recibiu un total de trinta propostas na súa primeira convocatoria. As candidaturas recibidas serán avaliadas pola Comisión de Dirección Operativa desta incubadora tecnolóxica da USC. A saúde é o sector con máis propostas recibidas, 24 proxectos que abranguen un amplo espectro de tecnoloxías e servizos para a prevención, diagnóstico e tratamento de enfermidades. As outras seis restantes pertencen ao sector agroalimentario. Recibíronse un total de 18 propostas para a modalidade de preincubación, seis para a modalidade de incubación e seis, para aceleración, segundo o estadio de desenvolvemento de cada proxecto ou empresa.
  • A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia vén de poñer en marcha a iniciativa Comercio 360, que ten como obxectivo mellorar a competitividade do comercial local, poñendo sempre ao consumidor final no centro de todas as decisións. Trátase de responder aos cambios que os novos hábitos e a dixitalización están introducindo no sector, adaptándose ás novas necesidades de demandas. A diferenciación e a especialización hanse acadar a través de elementos fundamentais coma a aposta polo produto local, a sustentabilidade e a economía circular, a responsabilidade social ou o deseño. Cunha proxección a tres anos (2019-2021), Comercio 360 conta con orzamento de 5,7 millóns de euros en 2019 para avanzar na dixitalización como medio para mellorar a experiencia do cliente.