Noticias

  • As políticas de vivenda recibirán un forte pulo no ano 2019, grazas ao orzamento do Instituto Galego da Vivenda e Solo, que xestionará case 40 millóns de euros, cos que manterá o impulso ás políticas de rehabilitación e de acceso á vivenda. A aposta pola rehabilitación concrétase nunha partida de preto de 36 millóns, o que supón un incremento dun 9% máis que no ano anterior; que permitirá o desenvolvemento de actuacións ao abeiro de programas como o Rexurbe, que terá 7,3 millóns; as áreas de rehabilitación integral (ARI), ás que se destinan 6,5 millóns de euros; ou o programa de rehabilitación de vivendas de mestres, con 1,6 millóns.
  • A primeira Estratexia galega de economía social contará cun orzamento global de 73 millóns de euros e impulsará un total de 25 medidas ata 2021, co obxectivo de xerar 3.000 empregos e crear 300 novas entidades neste eido. Trátase dunha iniciativa consensuada co sector para crear novas oportunidades de negocio en empresas que están enfocadas ás persoas e que contan cunha maior cohesión territorial e social. Está dirixida, principalmente, ás cooperativas, ás sociedades laborais, aos centros especiais de emprego e ás empresas de inserción laboral.
  • A nosa Comunidade conta con 16.806 parados menos que hai un ano, o que supón unha baixada do 8,98%, superando en case un punto o descenso acadado en novembro de 2017. Galicia, deste xeito, posiciónase como a segunda comunidade na que máis baixa o paro na evolución anual superando, ademais, o ritmo de baixada da media estatal en máis de dous puntos e medio de diferencia. En España a caída no número de persoas sen emprego sitúase no -6,37%. Son xa cinco anos de baixadas consecutivas do paro, desde novembro de 2013, e os niveis de desemprego son inferiores ao dato de 2008, o ano de inicio da crise.
  • As iniciativas apoiadas abranguen actividades do sector industrial como a impresión de artes gráficas; do agroalimentario, como a fabricación de pan e pizzas e unha adega; e dos servizos, como un centro de día, unha axencia de seguros e unha escola hípica. Esta liña de axudas está deseñada para impulsar a posta en marcha de proxectos de nova creación e para a consolidación, durante os seus primeiros 42 meses de funcionamento, de iniciativas empresariais de emprendedores ou autónomos. Poden solicitar o apoio do Galicia Emprende iniciativas con investimentos comprendidos entre os 25.000 e os 500.000 euros.
  • A Universidade de Vigo participará no consorcio europeo Embrc centrado na bioloxía e economía mariña co proxecto da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, única a nivel mundial para investigar en acuicultura sobre os efectos do cambio climático, e a Universidade de Santiago participará no consorcio Openscreen a través da plataforma Innopharma para o descubrimento temperá de fármacos. Estes consorcios teñen un triplo obxectivo: axudar aos grupos de investigación europeos a incrementar a captación de recursos mediante a prestación conxunta de servizos, aumentar a captación de fondos europeos e favorecer o acceso a novos mercados.
  • O Servizo Galego de Saúde convocará un total de 1.400 prazas na súa oferta pública de emprego de persoal estatutario deste ano. Nesta convocatoria de oferta pública de emprego esgótase a taxa de reposición do 100%. Destas prazas, 512 corresponden a licenciados sanitarios e delas 116 destínanse a atención primaria, nas categorías de médicos de familia, pediatría e odontoloxía. Tamén se convocan prazas de especialistas para enfermería, cun total de 86 postos para enfermería familiar e comunitaria, enfermería pediátrica, enfermería de saúde mental e enfermería obstétrico-xinecolóxica.
  • A economía galega acadou no terceiro trimestre do ano un crecemento anual do 2,6%, por riba do acadado pola media española, e creou máis de 16.000 postos de traballo equivalentes a tempo completo en comparación co mesmo período de 2017, segundo as contas económicas trimestrais do Instituto Galego de Estatística (IGE). Os datos do IGE publicados hoxe constatan que a economía galega mantén un ritmo de crecemento por riba do establecido no Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, que prevé un incremento medio do 2,5%.
  • O programa comezará co lanzamento de 5 retos tecnolóxicos, un deles en colaboración coa Televisión de Galicia. Un comité de avaliación seleccionará, nunha primeira fase, 20 candidatos do total de participantes que se presenten, e nunha segunda fase elixiranse os 5 proxectos definitivos. Os retos formularanse en torno a temáticas como o gaming, publicidade e marketing, novos contidos e experiencias, formación innovadora, realidade virtual e aumentada, modelos de negocio, Internet das Cousas (IoT) e Intelixencia Artificial (IA), contidos sociais, apps Android, seguridade e propiedade ou contidos enriquecidos.
  • As vendas ao exterior nos nove primeiros meses do ano medraron un 7,65% con respecto ao mesmo período do ano anterior, e superaron os 17.100 millóns de euros. Neste sentido destaca o incremento no volume de vendas ao exterior en sectores como a automoción, a maquinaria, o forestal, o agroalimentario ou o téxtil. Ademais, o crecemento é máis do dobre do incremento que rexistra o conxunto de España, que é do 3,2%. Esta tendencia positiva das exportacións permite a Galicia ter un importante peso no conxunto do Estado, xa que as vendas ao exterior galegas suman un 8,1% do total das vendas ao exterior nacionais.
  • Este programa está no ecuador da súa execución coa participación de máis de 50 axentes entre administracións, socios tecnolóxicos e pemes que se foron incorporando neste tempo. Xunto co Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), os socios tecnolóxicos -Indra e Babcock-, e as pemes e centros tecnolóxicos, o proxecto vén de sumar a participación de Boeing. O polo aeroespacial xa leva mobilizado máis de 50M€ e superará os 400 postos de traballo, e o obxectivo é seguir traballando para pasar dos proxectos de innovación ao desenvolvemento industrial deste sector.