Noticias

  • Os orzamentos para 2019 establecen un gasto de 9.850 millóns de euros, cun incremento de gasto de 363 millóns respecto a este ano. Estas contas permitirán reforzar o gasto social, aumentar os investimentos, impulsar a creación de emprego e aprobar novas baixadas de impostos. A previsión de evolución do PIB galego para 2019 é do 2,5%, de xeito que Galicia seguirá medrando máis que a economía española. En termos de emprego, a previsión é seguir rebaixando a taxa de paro, ata situala o vindeiro ano no 12,7%.
  • Nos vindeiros meses vanse mobilizar máis de 20 millóns de euros para apoiar nove unidades mixtas nas cales centros de coñecemento e empresas colaboran para impulsar a I+D+i en sectores estratéxicos. Así Galicia acada as 39 unidades mixtas -31 de nova creación e 8 de consolidación-; a mobilización de 114 millóns de euros grazas a axudas da Axencia Galega de Innovación por máis de 34 millóns; e a creación ou consolidación de 580 empregos cualificados. As unidades mixtas de nova creación concentran a súa investigación nos sectores aeronáutico, naval, forestal, automoción e de materiais.
  • Destas axudas beneficiaranse os nove centros tecnolóxicos galegos e de apoio á innovación tecnolóxica que figuran no rexistro estatal: Anfaco-Cecopesca, Aimen, Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG), Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (Cetim), Clúster de Acuicultura de Galicia (CETGA), Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant), Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostibilidade Enerxética (EnergyLab) e o Centro Tecnolóxico da Auga (Cetaqua).
  • O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou hoxe que o apoio da multinacional chinesa Bright Food na I Feira de Importación de China, na que participan 14 empresas galegas do sector agroalimentario, está dando a oportunidade de consolidar a entrada de produtos galegos no país asiático. Nesta misión comercial, Conde estivo acompañado dos presidentes da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, e da Cámara de Comercio da Coruña, Antonio Couceiro.
  • En 2017, Galicia foi a cuarta Comunidade máis bioemprendedora de España, e a primeira en volume de financiamento das empresas biotecnolóxicas, que representan preto 9% do conxunto de España e empregan a 3.000 profesionais. 16 empresas galegas deste sector veñen de participar en Sevilla na IX edición de BioSpain, considerada a quinta feira biotecnolóxica máis relevante do mundo, e a primeira de Europa con sede fixa nun país, duplicando a cifra de empresas participantes na anterior feira de Bilbao en 2016.
  • O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo reuniuse hoxe en Madrid co Secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, a efectos de abordar as aportacións e peticións da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal de cara ao Cumio Hispano-Luso que terá lugar en Valladolid o vindeiro 21 de novembro. Os Cumios ibéricos (tamén chamados Cumios Hispano-Lusos ou Hispano-Portugueses) son reunións anuais bilaterais entre o Presidente do Goberno de España e o primeiro Ministro de Portugal. Adoitan asistir, ademais, os titulares dos departamentos ministeriais.
  • Galicia conta con 16.159 parados menos, o que supón unha baixada do 8,69% e o que sitúa á Comunidade en niveis de desemprego de hai unha década. A caída do paro supera en máis de dous puntos e medio a baixada rexistrada en España (-6,12%) e en máis de dous puntos o descenso acadado na Comunidade galega en outubro de 2017. Ademais, xa son 5 anos de baixadas consecutivas do paro na evolución anual, desde novembro de 2013. As afiliacións á Seguridade Social continúan superando a barreira do millón (1.013.198 afiliacións) por quinto mes consecutivo (desde xuño).
  • A selección dos proxectos primouse o novidoso das tecnoloxías xeradas e a súa capacidade para poñer no mercado novos produtos e solucións que supoñan un avance significativo ou un alto impacto económico. Así mesmo, nesta convocatoria destinarase un 8% máis de orzamento que na anterior, chegando aos 27 millóns de euros en axudas para beneficiar a un total de 169 empresas –o 93% pemes–, e a 24 centros tecnolóxicos e organismos de investigación, co obxectivo de xerar 72 empregos cualificados.
  • As titulacións que se abordarán ao longo deste curso divídense en dous grupos. Por unha banda, 7 titulacións que, aínda que contan con demanda, están a ofertarse en máis dunha universidade do sistema. Neste caso proporanse accións para diversificar a oferta mediante orientacións. Por outra banda, traballarase na redefinición de tres parellas de enxeñarías habilitantes que se imparten en dúas universidades diferentes e comparten unha falta xeneralizada e persistente de alumnado. Ningunha destas parellas de enxeñarías acada no presente ano académico os 50 alumnos matriculados.
  • A Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega da Xunta de Galicia comprende, entre outras iniciativas, o programa Galicia Exporta, a iniciativa Bolseiros de Internacionalización e o Plan de Fomento das exportacións galegas (FOEXGA), para conseguir que as exportacións galegas representen o 40% do P.I.B. da nosa Comunidade. Tendo superado a barreira dos 21.000 millóns de euros en 2017, Galicia bate records cun superávit comercial de 2.695,8M€ nos primeiros oito meses de 2018.