Galicia é a única das nove comunidades consideradas infrafinanciadas no reparto do 0,7% do imposto da renda cuxa asignación non crece este an

“Non se entende en base a que criterios a Galicia e a outras tres comunidades, só se lles actualiza a inflación, mentres todas as demais comunidades autónomas ven como a súa asignación se lles incrementa por riba dun 11%”, indicou a conselleira.

Ademais, apuntou que o Goberno central mudou este ano os criterios de reparto do 0,7% do IRPF de xeito unilateral, sen que as comunidades autónomas votasen ao seu respecto e aplicando indicadores pouco claros.

Por outro lado, a Xunta está consultando cos servizos xurídicos sobre a constitucionalidade da distribución que o Goberno central propón do 0,7% do Imposto de Sociedades e segundo a cal asignaría estes fondos de maneira directa.
R.