O Comité de Expertos Económicos avoga por flexibilizar a xornada laboral e establecer bonificacións nas cotas á Seguridade Social

Entre as premisas irrenunciables sinaladas polo Comité, do que forman parte diversos expertos do ámbito académico, económico e empresarial de Galicia, así como os conselleiros de Facenda; Economía, Emprego e Industria; Medio Rural, e Mar; atópase tamén a introdución de mecanismos de flexibilidade na xornada laboral. Neste eido, segundo indicou Conde, “haberá que traballar entre sindicatos e a propia patronal para identificar puntos de encontro e ver como podemos adecuar a xornada laboral ás necesidades actuais desde o punto de vista empresarial”.

Do mesmo xeito, os expertos tamén demandan bonificacións nas cotas á Seguridade Social e deducións fiscais para incentivar o mantemento e a recuperación do emprego, unha medida que contribuirá ademais a minorar o impacto que a situación actual está a ter nas contas públicas. No encontro celebrado hoxe tamén se puxo o foco na necesidade de establecer protocolos para a volta á actividade desde o punto de vista da prevención, que permitan achegar confianza aos consumidores. Neste sentido, a Xunta está publicando guías sectoriais en colaboración con distintas asociacións empresariais, como é o caso dunha específica para o comercio.

Estas medidas, segundo sinalaron os especialistas que participaron no encontro, deben complementarse con accións dirixidas ao fomento do teletraballo e con plans de formación, vinculados sobre todo ás novas tecnoloxías.
R.