Máis da metade da actividade emprendedora de Galicia está liderada por mulleres

As principais conclusións do Informe GEM, dirixido pola profesora da USC Isabel Neira, e que analiza o proceso emprendedor, foron presentadas esta martes no Museo Pedagóxico de Galicia. O documento constata que o 57,66% da actividade emprendedora en Galicia está liderada por mulleres. O incremento da actividade emprendedora en Galicia, detecta o informe, derívase do aumento asociado á actividade emprendedora feminina, que pasa dun 4,52% no 2017 a un 6,43% no 2018. A actividade emprendedora das mulleres continúa así a súa tendencia á alza desde 2016, acadando o segundo maior valor para toda a serie 2005-2018, e superando á masculina galega e a media feminina española.

En relación ao grao de innovación, obsérvase no 2018 un incremento nas iniciativas emprendedoras innovadoras con respecto a 2017, sobre todo nas iniciativas incipientes, cun incremento importante xa que pasa do 23,15% no 2017 ao 37,84% no 2018. É nesta fase onde as iniciativas amosan un maior grao de innovación, con máis do dobre con respecto ás consolidadas.

No relativo á previsión sobre a creación de emprego nos próximos cinco anos, os resultados son diferentes en canto á fase do proceso. No caso das iniciativas incipientes, por segundo ano consecutivo, aumenta significativamente esta previsión, pasando dun 41,46% no 2017, a un 46,85% en 2018. Por outro lado, no caso das iniciativas consolidadas, do mesmo xeito que en edicións anteriores, obsérvase un estancamento das previsións de incremento de persoal, pasando dun 16% no 2017 a un 16,84% no 2018.

Na xornada de presentación dos resultados, que tivo lugar este martes no Museo Pedagóxico de Galicia, tomaron parte Loreto Fernández, directora do Equipo GEM Galicia; Xoan Ramón Doldán, decano da Facultade de Ciencias Economómicas e Empresariais da USC; Juan Cividanes, director do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE); e Luciano Covelo, presidente da Federación Galega de Xoves Empresarios (FEGAXE). O informe GEN considera as distintas fases do proceso emprendedor, desde a intención previa de poñer en marcha unha iniciativa empresarial, o lanzamento e os primeiros anos da actividade, a consolidación da empresa, e incluso o abandono da mesma.
R.