Non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020

Así, en coordinación co Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), adóptanse as seguintes medidas:

-Non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril.

-Se é necesaria a realización de trámites urxentes na demanda, poderán facerse a través da oficina virtual ou vía telefónica, chamando á correspondente oficina de emprego u ao 012.

- Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral.

-No que se refire ás oficinas de prestacións do SEPE, poden consultarse as medidas adoptadas en: https://www.sepe.es, entre as que destacan que non se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a prestación ou subsidio. É dicir, o dereito á prestación ou subsidio queda plenamente asegurado sen ter que cumprir o prazo habitual para solicitalos. Ademais, habilitaranse canles para a recuperación da demanda daquelas persoas inscritas con anterioridade ou para facilitar, no seu caso, a inscrición inicial. E non se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.

Este acordo do Cecop conleva unicamente o peche ao público das oficinas do Servizo de Emprego Público de Galicia pero non a clausura do seu servizo aos usuarios que se seguirá ofrecendo polas vías telemática e telefónica co obxectivo de manter a actividade e cumprir, á súa vez, coas recomendacións das autoridades sanitarias. Esta información irase actualizando no portal: https://emprego.xunta.gal
Consellería de Economía, Emprego e Industria